Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.09.2010
Дата публікації 20.09.2010 21:18:11
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Марія Іванівна - Голова правління. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
17.09.2010 року Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Сортнасінняовоч” прийнято рішення про відкликання та переобрання органів управління товариством, зазначених нижче:
- звільнено голова правління Андрейко Марія Іванівна (паспорт ВО 206676 від 21.10.1996р. Ужгородським МВ УМВС України), згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 26,7671% акціями товариства. Обіймає посаду з 16.02.2001р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- звільнено голова ревізійної комісії Качур Олена Степанівна (паспорт ВО 409018 від 05.02.1998р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 0,5673% акціями товариства. Обіймає посаду з 16.02.2001р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- Звільнено з посади члена правління Якоб Єлизавета Дмитрівну (паспорт ВО 481547 від 12.05.1998р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 0% акціями товариства. Обіймає посаду з 16.02.2001р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- Звільнено з посади голову наглядової ради Андрейко Віталій Іванович (паспорт ВО 206710 від 21.10.1996р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 42,48% акціями товариства. Обіймає посаду з 17.05.2007р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- звільнено члена ревізійної комісії Хомук Іван Степанович (паспорт ВО 379103 від 15.01.1998р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 8,6114% акціями товариства. Обіймає посаду з 16.02.2001р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- Звільнено з посади члена ревізійної комісії Лукач Василь Адальбертович (паспорт ВО 658787 від 17.01.2000р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 1,0263% акціями товариства. Обіймає посаду з 17.05.2007р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- Звільнено з посади члена наглядової ради Рошко Юлія Юріївна(паспорт ВО 118040 від 24.05.1996р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 1,6871% акціями товариства. Обіймає посаду з 17.05.2007р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- Звільнено з посади члена наглядової ради члена наглядової ради Демчук Олег Вячеславович (паспорт АС 283697 від 20.09.1997р.Луцьким РВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 21.03.2009р., володіє 0,5792% акціями товариства. Обіймає посаду з 21.03.2009р. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- обрано Директором Андрейко Марію Іванівну (паспорт ВО 206676 від 21.10.1996р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 26,7671% акціями товариства. Особу призначено на строк п’ять років. До призначення займала посаду голови правління. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- обрано Ревізором Хомука Івана Степановича (паспорт ВО 379103 від 15.01.1998р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 8,6114 акціями товариства. Особу призначено строком на п’ять років. До призначення займав посаду члена РК. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- Обрано головою наглядової ради Андрейко Віталія Івановича (паспорт ВО 206710 від 21.10.1996р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 42,48% акціями товариства. Особу призначено строком на п’ять років. До призначення обіймав посаду голови наглядової ради ВАТ. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- Обрано на посаду члена наглядової ради Лукача Василя Адальбертовича (паспорт ВО 658787 від 17.01.2000р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 1,0263% акціями товариства. Особу призначено на п’ять років. До призначення обіймав посаду зав.складом ВАТ. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
- Обрано на посаду члена наглядової ради Рошко Юлія Юріївна(паспорт ВО 118040 від 24.05.1996р. Ужгородським МВ УМВС України) згідно Протоколу№1 загальних зборів акціонерів від 17.09.2010р., володіє 1,6871% акціями товариства. Особу призначено на п’ять років. До призначення обіймала посаду приватного підприємця. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.
Голова правління Андрейко Марія Іванівна 17.09.2010р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Андрейко Марія Іванівна