Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.09.2010
Дата публікації 13.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Марія Іванівна - Голова правління. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ “Сортнасінняовоч”
Повідомляє про доповнення до Порядку денного чергових загальних зборів акціонерів які відбудуться 17.09.2010р. о 13-ій год.(к.ч.) за адресою: вул.Можайського, 22/а, м.Ужгород наступним питанням:
13. Відкликання та переобрання органів управління товариством.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Андрейко Марія Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.09.2010
(дата)